Met RTLS-technologie kan een grote hoeveelheid meetgegevens met 3D-meetlocatie van belangrijke omgevingsfactoren worden verzameld. Deze data kan via goedkope draadloze communicatietechnieken worden verzonden naar centrale databasesystemen. Het innovatieve aspect bij deze technische ontwikkeling is 1) het creëren van nieuwe chip-technologie voor automatische en geïntegreerde data-acquisitie en 2) de automatische integratie van data in modellen voor een Management Informatie Systeem . Het systeem is open platform kan real time beschikbaar voor gebruikers wereldwijd. De gegevens kunnen automatisch worden gekoppeld aan ziekte-, houdbaarheid-, rijpheid- en andere modellen die voor de agro-, food- en farmasector van belang zijn. Hiermee kan een rechtstreeks advies worden gegeven aan eindgebruiker. Uit diverse contacten is duidelijk geworden dat er vanuit de markt grote interesse en behoefte bestaat in deze ontwikkeling om vanuit de combinatie van actuele supply chain-data en relevante kennismodellen een koppeling te kunnen maken met hun Management Informatie Systeem (MIS). Daarmee wordt meer inzicht bereikt in de kwaliteitsparameters van de keten.

Subsidie vanuit EFRO 2010