Ondervoeding bij ouderen is een serieus probleem. Ruim een kwart van de mensen in zorginstellingen is ondervoed en in de ziekenhuizen is zelfs 25-40% van de patiënten ondervoed. In slechts de helft van de gevallen wordt ondervoeding tijdig herkend en behandeld. Met de toenemende leeftijd daalt bij veel ouderen de voedselinname. Dat gaat dikwijls gepaard met gewichtsverlies. Dit kan een indicator zijn voor achteruitgang van de gezondheid en uiteindelijk van een toegenomen kans op sterfte. Veel (chronische) ziekten kunnen uiteindelijk leiden tot ondervoeding. Investeren in de voedingstoestand van patiënten en ouderen is essentieel en vertaalt zich in gezondheidswinst en betere kwaliteit van leven en op termijn door het voorkomen van voedingsgerelateerde complicaties/terugval voor een kostenreductie.

Vanuit dat kader is dringende behoefte aan nieuwe producten (tools voor de diëtist) waarmee ondervoeding kan worden voorkomen en specifiek voor ouderen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuissituatie.Dit project ontwikkelt en test dergelijke nieuwe producten om ondervoeding tegen te gaan. Deze producten bevinden zich strategisch tussen de reguliere producten en de klinische voeding. De producten hebben de sensorische eigenschappen van reguliere producten en de functionaliteit van klinische voeding. Door sterk toenemende vergrijzing in Europa en een relatief sterker aandeel van chronisch patiënten is de markt voor gezonde voeding voor ouderen en zieken voor de deelnemende bedrijven interessant. Zowel het voorkomen van ondervoeding in de thuissituatie als het herstel en bestrijden van ondervoeding als mensen ziek zijn in verpleeg- en zorginstellingen biedt kansen.

Project in voorbereiding vanuit EFRO 2011