De WaterBoxx maakt het mogelijk om gebruik te maken van de alternatieve natuurlijke waterbronnen als neerslag en condensatie van verzadigde lucht. Het water wordt verzameld en geleidelijk aan de jonge aanplant gedoseerd, zodat deze de eerste jaren in droogte kan doorkomen. Momenteel wordt er een bio-based uitvoering ontwikkeld, zodat het systeem op termijn verteerd. De afbraakstoffen kunnen hierbij als substraat voor plantgroei dienen. Op die manier ontstaat er een dubbele functie. Het systeem produceert water op een milieuvriendelijke en duurzame manier voor boomteelt. Dit vormt vaak het begin voor structurele gebiedsontwikkeling met zowel kansen voor people (werk, leefomgeving), planet (CO2-opname, natuurontwikkeling) als profit (producten, inkomen). Dit project wil een oplossing bieden voor het plantproces en tegelijkertijd het proces verder automatiseren en geschikt maken voor opschaling.

Het onderzoeksproject richt zich op de ontwikkeling en de productie van de waterbox op basis van bio-based (BB) grondstoffen. De verwerkbaarheid van BB kan voorspeld worden op basis van technische productsheets van de leveranciers, indien beschikbaar. In de praktijk zal dit echter veelal empirisch moeten worden vastgesteld. Niet elke BB-grondstof is al voldoende getest met de juiste combinatie van additieven en het proces van spuitgieten. Daarnaast is het denkbaar dat er gebruik zal worden gemaakt van een BB-blend om verschillende zwaktes of tekortkomingen in technische of fysische eigenschappen te compenseren. In het project wordt een proefserie BB-waterbox prototypesgeproduceerd op basis van de 5 meest geschikte BB-grondstoffen. Naast Nederland, worden praktijkproeven in Spanje, Marokko en de VS uitgevoerd. De activiteiten kunnen veel aandacht trekken, een goede entree van de waterbox bewerkstelligen in Europa, VS, Afrika en het Midden-Oosten/Azië en daarmee enorme marktkansen creëren.

Subsidie vanuit OP Zuid