Ontwikkeling en vermarkting
Ondernemers kunnen de NIOF 2013 gebruiken voor een bijdrage in de advieskosten door een externe adviseur. Die experts kunnen ingehuurd worden voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of technisch nieuwe werkwijze. Daaronder valt ook het bouwen van een prototype, waarbij ook de materiaalkosten gesubsidieerd worden. Maar deskundigen kunnen ook ingeschakeld worden voor het opstellen van een strategisch marketingplan, het uitvoeren van markt- of een haalbaarheidsonderzoek en/of onderzoek of advies bij bedrijfsovername.

Verhoging inzetbaarheid werknemers
Dit onderdeel is nieuw in de NIOF en komt uit onze eerdere regeling Human Resource Management plus 2010 (HRM+ 2010). Het doel van dit onderdeel is om de sociale innovatie bij ondernemers te stimuleren. Dit onderdeel biedt de volgende twee mogelijkheden:

  • het laten uitvoeren van een employabilityscan en de direct daarbij horende begeleidingsactiviteiten;
  • het opstellen van een ontwikkelingsplan om het beste uit uw medewerkers te halen en de direct daarbij horende begeleidingsactiviteiten.

Een employabilityscan geeft inzicht in de motivatie, mobiliteit en competenties van uw medewerkers. Voorbeelden van een ontwikkelingsplan zijn een scholingsplan of een plan om de competenties van uw medewerkers verder te ontwikkelen.

Deelname aan buitenlandse beurzen
Is een product of dienst eenmaal ontwikkeld, dan moet er een afzetmarkt worden aangeboord. Een van de manieren om dat te doen, is door deelname aan buitenlandse beurzen. Ook daarvoor kan NIOF-subsidie worden aangevraagd. Dat is overigens alleen mogelijk als een onderneming voor de eerste keer deelneemt aan een bepaalde buitenlandse beurs.