Een visserijbedrijf wil met 2 hydrowings op garnaal gaan vissen. De ondernemer hoopt op die manier tot een betere ontwikkeling komen van het hydrowingsysteem en de bijbehorende speciale vistechniek. Ter voorbereiding wil men uitgebreide aandacht besteden aan effecten van kleine veranderingen/verbeteringen van het systeem en deze op schaal simuleren en laten doorrekenen. Deze inzichten kunnen aansluitend in de praktijk worden getest en gemonitored met bv een onderwatercamera, vangstanalyse, netto besommingen en brandstofverbruik. Er vindt begeleiding plaats door onafhankelijk deskundigen, zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt (hydrodynamica, stabiliteit, wervelingen), als vanuit het oogpunt van milieu en natuur (schoner/selectiever vissen, minder bodemcontact, minder bijvangst, minder brandstofverbruik) en als vanuit de sector (scheppen van breed draagvlak bij collega-vissers, Vibeg/Natura2000, aansluiting bij MSC-keurmerk, duurzamer vissen). Er is reeds geïnvesteerd in een matrijs voor de bolkoppen en men beschikt over schaalmodellen en theoretische en praktijkgegevens. In principe kan de productie, installatie en onderhoud (ook export) geheel vanuit Nederland verlopen. Gedurende het project zal samen met de vissersverenigingen, de kenniskring garnalenvisserij, de Stichting Duurzame garnalenvisserij en het vakblad Visserijnieuws hieraan aandacht worden gegeven.

Subsidie vanuit SBIR Biodiversiteit 2010