Oost-Nederland ontvangt de komende jaren € 100 miljoen van de EU en € 17 miljoen van NL om innovaties en een koolstofarme economie te stimuleren.

Voorwaarde is dat de provincies Gelderland en Overijssel en het bedrijfsleven hier zelf ook in investeren. Oost-Nederland stelt samen met de negen grote steden een bedrag van € 48 miljoen beschikbaar voor innovaties en het stimuleren van een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Verwacht wordt dat het bedrijfsleven € 120 miljoen investeert. Alles bij elkaar betekent dat er voor de jaren 2014-2020 in totaal € 285 miljoen beschikbaar komt. Dat hebben de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel besloten. De beide provincies vormen samen het werkgebied Oost-Nederland van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) die zich inzet op vier gebieden:

  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM),
  • Gezondheid (Health),
  • Agrofood en
  • Energie & Milieutechnologie (EMT).

Binnen die sectoren worden ICT, water, chemie, de creatieve en de maakindustrie als sleuteltechnologieën gezien.

Met name mkb-bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland kunnen de komende jaren aanspraak maken op een EFRO-subsidie. Ondersteuning blijkt het meeste effect te hebben als bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken. Projecten waarin dit goed tot zijn recht komt maken daarom de meeste kans op een EFRO-subsidie. Nederland krijgt in totaal € 509 miljoen vanuit het EFRO-programma. Eerder al besloot het kabinet dat daarvan krap een vijfde (19,77%) naar Oost-Nederland gaat. De EFRO-plannen van Gelderland en Overijssel moeten nog definitief worden goedgekeurd, maar naar verwachting gaat het EFRO-loket september dit jaar open voor aanvragen.

Voor het volledige persbericht zie hier.