Vermindering van het gebruik van meststoffen en middelen door land- en tuinbouw in Limburg ter verbetering van de grondwaterkwaliteit en beperking van noodzakelijke zuiveringsmaatregelen (LNV).

Ontwikkelen van voedingsmiddelen voor ouderen en patienten ter bestrijding van ondervoeding en verbetering van herstel na ingrepen. Dit betreft een samenwerkingsproject tussen ziekenhuid Gelderse Vallei en WUR (GO-EFRO).

Belangrijke projecten zijn oa. het ontwikkelen van een biobased ontwerp van de WaterBoxx voor het planten van bomen in droge gebieden (SBIR Groene Grondstoffen en OP Zuid) en het ontwikkelen van een capillairboor voor het plaatsen van de Waterboxx in rotsachtige bodem en hellingen (OP Zuid en LNV).

Het ontwikkelen van een overlevingssysteem voor bijvangsten aan boord van garnalenvissersschepen (SBIR biodiversiteit).

Het ontwikkelen van een nieuwe vangstmethode voor garnaal op basis van een hydrorig (Seawing) met minder bodemberoering, minder brandstofverbruik en een betere selectiviteit en dus minder bijvangst (SBIR Biodiversiteit).

De opzet en opschaling van saffraanteelt in Azië en het ontwikkelen van afzet naar Europa. Saffraan is een interessant gewas en kan gezien worden als alternatief voor papaverteelt (PSI – FEOU).

Het ontwikkelen van een draadloos monitoring- en dataloggersysteem voor de koelketen op basis van RTLS en gebruik van actuele data voor het opstellen van prognoses, trends en voorspellingen mbv ziekte- en bederfmodellen (SBIR Bestrijding voedselverspiiling en GO-EFRO).

Diverse projecten voor de Nederlandse visserijsector, oa MSC-certificering, opzetten van keurmerk Zuiderzeezilver, krabbenvangstsystemen, biologische afschriklinten, educatieve visserij, duurzame passieve visserij en visplan voor outriggen (LNV).

Ingehuurd ter ondersteuning van ESF-trajecten door PNO.