2006 Oprichting van InnoPartner.

Belangrijke projecten zijn de aanvraag van een EOS Demo voor de bouw en demonstratie van een bioethanol-productie unit waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte vanuit een vergister waarbij biogas wordt gevormd en omgezet in groene stroom. Daarnaast is er een uitgebreide studie gedaan in samenwerking met Wageningen UR naar de mogelijkheden van UV-behandeling van land- en tuinbouwgewassen ter bestrijding van schimmelinfecties.

2004 – Werkzaam bij DLV Plant als subsidieadviseur tbv projecten op het gebied van land- en tuinbouw, duurzame energie en aquacultuur

Belangrijke project is de aanvraag van een LIFE+ voor een Nederlands waterbedrijf voor het ontwikkelen en bouwen van een waterzuiveringsmethode op basis van ionenwisseling en nanofiltratie. Deze techniek is uniek en geschikt voor duurzame productie van water en draagt bij aan het beschermen van kwetsbare natuurgebieden en het voorkomen van verdroging.

2003 – Werkzaam bij EMConsult als subsidieadviseur tbv projecten op het gebied van watertechnologie

Belangrijke projecten zijn KP5-Carmina, gericht op het ontwikkelen van plantaardige Calendula olie als reactieve verdunner voor de verf- en coatingsindustrie, in samenwerking met oa Wageningen UR, DSM en van Wijhe. Onderzoek naar het voorspellen van de oxidatiestabiliteit van zuivelproducten op basis van sensorische en instrumentele analyses, in samenwerking met Friesland-Campina. Onderzoek naar nieuwe technieken om voeding te verduurzamen als oa. ultrahoge druk (HID), pulserende elektrische velden (PEF).

1989 – Werkzaam als onderzoeker en projectmanager bij TNO Voeding in Zeist.

Belangrijke vakken zijn moleculaire biologie (somatische embryogenese van de wortel), proceskunde (diffusielimitatie van enzymatische processen, DSM Delft), technische microbiologie (afbraak van aromatische stoffen), informatica (regeling van een airlift loop reactor) en ecologische microbiologie (afbraak van bacteriën door schimmels, CawthronInstitute, Nieuw Zeeland).

1980 – Start van de studie biotechnologie aan de Wageningen UR