– richt zich op het ondersteunen van ondernemers ten aanzien van financiële ondersteuning vanuit de regionale, Nederlandse en Europese overheid bij uitvoeren van hun innovatie- en investeringsplannen. Ondersteuning kan plaatsvinden op het gebied van het:

  1. oriënteren op potentiële regelingen (subsidiescan),
  2. toetsen van conceptplannen met uitvoerende adviseurs,
  3. opstellen en indienen van een complete subsidieaanvraag (uurtarief of no cure, no pay)
  4. uitvoeren van projecten (projectadministratie, declaraties, mutaties en rapportages)
  5. afhandelen van subsidieprojecten (accountantsverklaring, inhoudelijke/financiële eindrapportage).

– ondersteunt bedrijven actief bij het ontwikkelen en uitwerken van innovatie- en investeringsplannen, zoals het opstellen van projectplannen, begrotingen, planningen, exploitatieberekeningen, samenwerkingsovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten en het vastleggen van intellectueel eigendom.

– is bekend met diverse regionale overheden oa. provincie Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, nationale organisaties als AgentschapNL Dienst Regelingen en heeft ervaringen met Europese regelingen en instanties.

– kan gericht adviseren ten aanzien van de mogelijkheden van fiscale aftrek op basis van eigen speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), investeringspremies bij de aanschaf van duurzame milieu- en energie-vriendelijke bedrijfsmiddelen (MIA/VAMIL, EIA) ende mogelijkheden van de Innovatiebox (ter vervanging van de octrooibox).