– is een onafhankelijk, professioneel adviesbureau op het gebied van technologie, innovatie, milieu, energie en internationale samenwerking en houdt zich bezig met projectsubsidies, fiscale aftrek, investeringspremies, fondsen en innovatiekredieten in de volgende sectoren:

  1. Technologie en innovatie,
  2. Internationaal ondernemen,
  3. Land- en tuinbouw,
  4. Visserij en aquacultuur,
  5. Duurzame energie,
  6. Natuur en milieu,
  7. Plattelandsontwikkeling,
  8. Regionale ontwikkeling.