Opstellen en indienen van een aanvraag

Opstellen van een concreet projectplan, een projectbegroting, met taken en planningen. Adviseren ten aanzien van het opstellen van een geheimhoudingsverklaring, een samenwerkingsovereenkomst met IP-verdeling met projectpartners

Aspecten die hierbij aan bod komen zijn: achtergrond, projectdoelstelling, begroting, eventueel het consortium en taakverdeling, planning, deliverables en milestones, cofinanciering (arbeid, investeringen, anders), kennisverspreiding en follow-up.

Na indiening van de aanvraag conform de eisen: format, termijn , bijlagen, etc kan een verzoek om nadere informatie volgen. In overleg met de penvoerder en samenwerkende partijen zal hier tijdig aan voldaan worden.