Afhandelen van tussen- en eindrapportages

Gedurende de projectuitvoering dient verantwoording te worden afgelegd in de vorm van inhoudelijke en financiële tussen- en eindrapportage. Na afloop dient de projectafhandeling te worden voorbereid afgesproken deliverables, vastgelegd in inhoudelijke en financiële tussentijdse en eindrapportages.