Aanvragen Afdrachtsvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk WBSO,

Onderzoeken mogelijkheid toepassing Octrooibox ism S&O-verklaring

Aanvragen energie- of milieu-investeringsaftrek EIA/MIA

Aanvragen arbovriendelijke arbeidsmiddelen FARBO