POP3+ subsidie voor innovatieve concepten in Gelderland

see full post

POP3+ subsidie voor innovatieve concepten in GelderlandNieuws

by Adviseur on 22/04/2022 with 0 comments

Gelderse ondernemers met ideeën of een goed initiatief om de agrarische sector te versterken die dit idee samen met andere partijen willen ontwikkelen of klaarmaken voor de praktijk kunnen daar tussen 4 mei en 15 juni subsidie voor aanvragen. Het budget is dit jaar 625.000 euro. Een samenwerkingsverband met tenminste één landbouwer kan een aanvraag …

continue reading ...

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)

see full post

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)Nieuws

by Adviseur on 18/03/2022 with 0 comments

Er is een digitale transformatie gaande in de samenleving en economie, onder andere als gevolg van AI. Mkb’ers hebben vaak niet voldoende actuele kennis en kunde op het gebied van AI in huis om de mogelijkheden ervan te benutten. Daarbij komt dat AI zelf ook nog sterk in ontwikkeling is. De tender MIT R&D-samenwerkingsprojecten op …

continue reading ...

Subsidie Circulaire ketenprojecten 2022

see full post

Subsidie Circulaire ketenprojecten 2022Nieuws

by Adviseur on 17/03/2022 with 0 comments

Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. We verwachten dat u vanaf de 1e helft van mei 2022 weer …

continue reading ...

Innovatieve Concepten Gelderland 2022Nieuws

by Adviseur on 26/01/2022 with 0 comments

De openstelling Innovatieve Concepten Gelderland 2022 biedt subsidiemogelijkheden voor: • de oprichting van een samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie, en/of; • de uitvoering van een innovatieproject ten behoeve van duurzame landbouw. Deze tenderregeling staat open van 4 mei tot en met 15 juni 2022.

continue reading ...

Professionalisering Korte Ketens Gelderland 2022

see full post

Professionalisering Korte Ketens Gelderland 2022Nieuws

by Adviseur on with 0 comments

De openstelling Professionalisering korte voorzienings-ketens Gelderland 2022 biedt subsidiemogelijkheden voor:• het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie door professionalisering van een bestaande korte voorzieningsketen, en/of;• de uitvoering van een innovatieproject gericht op professionalisering van een bestaande korte voorzieningsketen.Deze tenderregeling staat open van 4 april tot en met 11 mei 2022. Meer informatie over …

continue reading ...

Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

see full post

Subsidieregeling Zeeland in StroomversnellingNieuws

by Adviseur on 04/11/2021 with 0 comments

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie. Voor wie is de subsidieregeling? Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit …

continue reading ...

EHF subsidie voor groen-economisch herstel van de landbouwsector

see full post

EHF subsidie voor groen-economisch herstel van de landbouwsectorNieuws

by Adviseur on with 0 comments

Het Economisch Herstel Fonds (EHF) is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken die gemaakt zijn in de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor …

continue reading ...

PILOT-INVESTERINGSFONDS DUURZAME LANDBOUW VAN STARTNieuws

by Adviseur on 19/07/2021 with 0 comments

Boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en duurzame bedrijfsvoering kunnen nu financiering aanvragen bij het Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte dinsdag bekend te starten met een pilot van het Investeringsfonds van € 9 miljoen, uitgevoerd door het Nationaal Groenfonds (NAGFO). Het Investeringsfonds is …

continue reading ...

Subsidieregeling voor waterstoftechnologie geopend

see full post

Subsidieregeling voor waterstoftechnologie geopendNieuws

by Adviseur on 23/04/2021 with 0 comments

Het TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie opent subsidieregeling voor waterstoftechnologie Het doel hiervan is: het stimuleren van technologieontwikkeling die nodig is voor het succesvol inrichten van waterstofketens en die op korte termijn (binnen 3-5 jaar) leiden tot betere prestaties. Onder betere prestaties wordt verstaan significant lagere investeringskosten en/of operationele kosten, hogere efficiëntie, minder onderhoud, …

continue reading ...

OPENSTELLING EN WIJZIGING REGELING BRONGERICHTE VERDUURZAMING VAN STALLEN

see full post

OPENSTELLING EN WIJZIGING REGELING BRONGERICHTE VERDUURZAMING VAN STALLENNieuws

by Adviseur on 22/02/2021 with 0 comments

Openstellingen en plafonds 2021Aanvragen kunnen van 24 februari tot en met 4 mei 2021 worden ingediend. Voor 2021 zijn de volgende deelplafonds vastgesteld: Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen: € 7.360.000; Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen: € 1.840.000; Melkgeitenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op …

continue reading ...