Het Leeuwarder bedrijf Universal Energy Solutions (UES) steekt de komende jaren ongeveer 100 miljoen euro in vergisters. Het bedrijf heeft grote projecten op stapel staan op de Energy Campus in Leeuwarden, Kootstertille, Harlingen en Wijster. Op Harlingen na zijn de vergunningen ook al binnen.

Op 11 juli opent UES de eerste vergister op de Dairy Campus in Leeuwarden. Het gaat om een nieuw type, die veel meer biogas kan winnen uit grondstoffen als mest, bermgras en hout. Bij oudere types vergisters zijn veel meer dure grondstoffen nodig, die het vergistingsproces onrendabel maken. UES ontwikkelde een nieuw type in samenwerking met twee Amerikaanse uitvinders.

bron: NOM, 04/07/16