Tweederde van de bedrijven in de topsectoren heeft in 2012 geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten of de verbetering van het productieproces. Bij een derde van de bedrijven wordt bij deze vernieuwingsactiviteiten samengewerkt, vooral met toeleveranciers. Verder blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM naar de innovativiteit van topsectoren, dat vernieuwingsactiviteiten toenemen met de omvang van de bedrijven. In de sector Agro & Food komen diverse aspecten van innovatie minder voor. Zo besteedt de Agro & Food relatief weinig tijd en middelen aan vernieuwingsactiviteiten. Ook de sector Tuinbouw en uitgangsmaterialen laat relatief weinig innovatie-outputs zien, terwijl zij wel behoorlijk vaak tijd investeren in samenwerken bij vernieuwing.

Het blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven die in 2012 tijd in vernieuwingsactiviteiten geïnvesteerd hebben daartoe ook eigen middelen heeft ingezet. De tijd die aan de vernieuwingsactiviteiten is besteed, varieert enorm; bijna een derde besteedt er 10 tot 25% van de arbeidsinzet aan. Een op de tien bedrijven maakt gebruik van de WBSO, de RDA en/of de Innovatiebox. Samenwerking bij vernieuwingsactiviteiten komt bij een derde van de bedrijven in de topsectoren voor. Daarbij wordt vooral samengewerkt met toeleveranciers. Twaalf procent van de bedrijven geeft aan dat de belangrijkste samenwerkingspartner in het buitenland gevestigd is.

In zes van de negen topsectoren heeft de helft tot tweederde van de bedrijven in de afgelopen drie jaar nieuwe producten of diensten op de markt gebracht. De meeste bedrijven in de topsectoren geven aan 10 tot 25% van hun omzet te realiseren met deze nieuwe producten of diensten. Vernieuwingsactiviteiten nemen toe met de omvang van de bedrijven. Maar als het kleinbedrijf investeert in vernieuwingen dan zetten deze kleinbedrijven daar relatief vaak 50% of meer van de arbeidsinzet voor in, en realiseren zij relatief vaak meer dan de helft van de omzet met nieuw ontwikkelde producten en diensten.

Zie hier voor meer informatie het rapport Topsectoren in beeld.

bron: Panteia/EIM