Gedeputeerde Staten hebben het Topfonds Gelderland BV opgericht. Met het fonds wil de provincie de komende jaren revolverende middelen beschikbaar stellen voor de Gelderse economie. In het fonds, dat Fondsmanager PPM Oost beheert, is in eerste instantie 88 miljoen euro beschikbaar.

De provincie werkt in het Topfonds Gelderland met revolverende middelen om meer te bereiken per geïnvesteerde euro voor de stimulering van de Gelderse economie.

Investeren in duurzame economie
De provincie stelt met het nieuwe Topfonds Gelderland de komende jaren via verschillende kanalen geld beschikbaar aan bedrijven. Doel is de versterking van het vermogen van ondernemingen om innovaties door het bedrijfsleven te stimuleren. ‘Dit is een toekomstbestendige, innovatieve manier van financieren die laagdrempelig is voor het Gelderse bedrijfsleven. Hiermee halen we extra financieringsmiddelen naar Gelderland ter versterking van de Gelderse economie en de duurzaamheid daarvan’, aldus gedeputeerde Annemieke Traag.

Marktfondsen
PPM Oost zorgt ervoor dat Topfonds Gelderland investeert in nieuwe marktfondsen. Dat gebeurt in samenwerking met venture capitalists en private investeerders. Deze marktfondsen leiden tot hefboomeffecten op de directe publieke investeringen. De nieuwe investeringen zijn gericht op de sectoren agrofood, life sciences en health, energie en milieutechnologie, duurzame energievoorziening en de maakindustrie.