De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als wind en zon steeg van 11,7 miljard kilowattuur in 2014 naar 13,7 miljard kilowattuur in 2015. Vooral de productie van elektriciteit uit wind droeg bij aan deze stijging. Voor het eerst sinds 2012 nam de bijdrage van hernieuwbare elektriciteit aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland toe. Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie bedroeg 12,4% in 2015. In 2014 was dat nog 11,3%. Het verbruik van elektriciteit bleef nagenoeg onveranderd op 118 miljard kilowattuur. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De elektriciteitsproductie nam in 2015 met bijna 7 miljard kilowattuur toe tot 110 miljard kilowattuur. De productie van elektriciteit uit steenkool bereikte vorig jaar het hoogste niveau sinds 1990. In 2015 werd in Nederland 39 miljard kilowattuur aan elektriciteit opgewekt uit steenkool, 35% meer dan het jaar daarvoor. Het is het vierde jaar op rij dat de elektriciteitsproductie uit steenkool toenam. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde met ruim 9% tot 46 miljard kilowattuur, het laagste niveau sinds 1996. Ook is er sinds 2013 minder biomassa gestookt. In dat jaar liepen de MEP-subsidies (gedeeltelijk) af. In plaats van biomassa hebben de elektriciteitscentrales meer steenkool ingezet.

Zie voor een aantal diagrammen en meer cijfers de site van het CBS.

bron: CBS, 28/06/16