Het overgrote deel van de MKB’ers die investeren in innovatie of duurzaamheid betaalt de investering helemaal zelf, zonder gebruik te maken van subsidies. Een deel van hen heeft te weinig kennis over financieringsmogelijkheden.Van subsidies voor innovaties maakt slechts 3% van de ondernemers gebruik, voor duurzaamheid 2%. Dat blijkt uit een onderzoek van BusinessCompleet onder 1153 MKB’ers, merendeels ZZP’er of werkgever van 2 tot 5 werknemers. Van de ondervraagde ondernemers investeert 46% in innovatie. Het gaat in veel gevallen bedragen die niet hoger liggen dan 10.000 euro. Ook degenen die willen gaan investeren in innovatie denken niet in grote bedragen.

Behoefte aan kennis
Kleine ondernemers blijken veel behoefte aan kennis te hebben op het gebied van innovatie. Op de vraag ‘waaraan hebt u het meest behoefte als het gaat om stappen richting innovaties’ zegt 27% ‘kennis over innovatieve ontwikkelingen’, gevolgd door ‘netwerken’ (26%). Op de derde plaats staat ‘financieringsmogelijkheden’ (23%).
Qua duurzaamheid is er bij kleine ondernemers nog veel te winnen: 40% van de onderzochte ondernemers is bezig met duurzaamheid. Een derde geeft aan ‘enigszins’ te investeren in duurzaamheid en dan vooral in het besparen van energie. Ook deze investeringen worden door de meeste ondernemers zelf betaald. Bijna 60% geeft aan wel meer geld aan duurzaamheid uit te geven als het bedrijf in aanmerking komt voor subsidies. Ondernemers zeggen te worden gestimuleerd om meer geld te steken in duurzaamheid als zij meer kennis hebben van marktkansen, financieringsmogelijkheden of in een netwerk op het gebied van duurzaamheid zitten.

Export
Voor de meeste kleine ondernemers blijkt export nog een stap te ver te zijn. De enkeling die wel exporteert, investeert zelf. Een stimulans om te gaan exporteren is bijvoorbeeld netwerken in het buitenland, kennis over marktkansen en nieuwe zakenpartners vinden.

Bron: ControllerMagazine