De twaalf regionale Kamers van Koophandel (KvK) worden samen met Syntens in het nieuwe digitale Ondernemersplein ondergebracht. Op het Ondernemersplein komt alle (overheids)informatie over ondernemerschap te staan. Daarnaast blijven er een aantal fysieke loketten verspreid door Nederland bestaan.

Het kabinet heeft verregaande plannen om de huidige informatie-, voorlichtings- en ondersteuningsinfrastructuur op het gebied van (internationaal) ondernemerschap en innovatie grondig te moderniseren en te stroomlijnen. Het Ondernemersplein is een van de maatregelen. Op termijn gaat ook Agentschap NL hierin op.

Vanaf volgend jaar kunnen ondernemers via één internetportaal zaken doen met de overheid. Via het digitale loket is onder meer het Handelsregister te raadplegen en een BTW-nummer aan te vragen. Ook kan worden aangegeven of bedrijfsgegevens aan derden mogen worden doorgegeven.

Het is de bedoeling dat alle overheidsorganisaties zich op termijn bij het digitale Ondernemersplein aansluiten. Het Ondernemersplein gaat uiterlijk op 1 januari 2014 van start. De nieuwe organisatie zal worden gefinancierd via de begroting van EL&I. De verplichte heffing voor de Kamer van Koophandel gaat als gevolg daarvan in 2013 geheel verdwijnen.

14-10-2011: Ministerie van ELI