Op 10 april opent Wageningen UR op haar Campus een Innovation Lab voor startende ondernemers in de biobased economy. Het ‘Innovation Lab Biobased Products Wageningen’(iLAB Wageningen) biedt hen laboratoriumruimte, toegang tot toegepast onderzoek en ondersteuning bij het verwerven van startkapitaal. Het iLAB Wageningen is het eerste iLAB in Nederland dat zich specifiek richt op starters in de biobased economy.

De biobased economy, een economie waarin men gebruik maakt van groene grondstoffen (biomassa) groeit in snel tempo. Erik van Seventer, manager Biobased Products bij Wageningen UR: “We zien de laatste jaren steeds meer enthousiaste mensen en bedrijven die radicaal vernieuwende biobased oplossingen bedenken. Maar wanneer men een werkbaar productieproces of nieuw biobased product heeft ontwikkeld, is er vervolgens veel doorzettingsvermogen nodig om er aan te verdienen. De omgeving werkt vaak niet mee: banken verstrekken nu minder snel krediet, bestaande belangen werken tegen, stakeholders zijn ongeduldig. Die startende ondernemers, die met hun idee een duurzame bijdrage leveren aan de biobased economy, willen wij binnen iLAB Wageningen ondersteuning bieden.”

 

Topsector Chemie

 

Gerard van Harten, boegbeeld van de Topsector Chemie, reikt op 10 april de iLAB status uit aan Wageningen UR Food & Biobased Research. Het beleid om een netwerk van Innovation Labs in Nederland op te zetten is afkomstig van de Topsector Chemie. Van Harten: “De sleutel naar een meer duurzame wereld is innovatie. Om innovatie te bevorderen willen wij veelbelovende starters verbinden met topkennisinstituten zoals Wageningen UR. Daar is de infrastructuur om een jong bedrijf op weg te helpen aanwezig en kan men kennis en ervaring effectief delen.”

 

Biobased Products

 

Het iLAB Biobased Products Wageningen richt zich specifiek op ontwikkelingen in de biobased economy, en onderscheidt zich daarmee van andere Innovation Labs in Nederland. Van Seventer: “Waar andere locaties zich richten op chemische innovaties vanuit fossiele grondstoffen, richten wij ons op hernieuwbare grondstoffen: biomassa. Dat past helemaal binnen de missie van Wageningen UR: ‘to explore the potential of nature’.” Uit biomassa kunnen met behulp van bioraffinage producten als materialen, chemicaliën en energie gemaakt worden. “De biobased economy ontwikkelt zich razendsnel en vernieuwingen volgen elkaar in hoog tempo op. Juist daarom vinden we het zo belangrijk om startende ondernemers nu te ondersteunen,” aldus Van Seventer.

 

Startkapitaal en coaching

 

Startende ondernemers kunnen via het iLAB goed uitgeruste laboratoria, technieken en materialen gebruiken bij Wageningen UR. Daarnaast biedt StartLife, partner van Wageningen UR, de jonge bedrijven ondersteuning bij het verwerven van startkapitaal, huisvesting, coaching en advies. Gitte Schöber, directeur StartLife: “Wij werken al enkele jaren samen met Wageningen UR en regionale initiatieven voor ondernemers. Door starters te helpen bij het maken van strategische keuzes over markt, product en bedrijfsplannen kunnen we hen precies dat zetje geven dat nodig is om hun idee marktrijp te maken.”

 

Indrukwekkend netwerk

 

Starters krijgen via het iLAB ook toegang tot het netwerk van Wageningen UR Food & Biobased Research. Erik van Seventer: ”Het iLAB werkt samen met bedrijven in de hele biobased economy keten, van gewasproducenten tot afnemers van biobased producten. Daardoor kunnen bedrijven breed advies verwachten: niet alleen over hun eigen product, teeltaanpak, gewas of techniek, maar ook over de vraag waar nog meer kansen voor hen liggen in de biobased economy.” Ook het netwerk van StartLife, dat onder meer bestaat uit investeerders en overheden en bedrijfsleven, kan worden ingezet om starters op weg te helpen.

 

Campusontwikkeling

 

De opening van het iLAB past binnen de toekomstplannen die Wageningen UR heeft voor de Wageningen Campus. De komende jaren investeert Wageningen UR in bedrijven die zich op Wageningen Campus willen vestigen; spin-offs, kleine en middelgrote bedrijven en Research & Development afdelingen van grote nationale en internationale ondernemingen. Zo kunnen onderwijs, onderzoek en innovatie op de Campus naar een nog hoger plan getild worden en grote en kleine bedrijven in de agrifood-sector elkaar vinden.

 

www.wageningenur.nl/ilab

bron: Wageningen UR, 08/04/14