Op het innovatie- en pilotcentrum in Beltrum van de stichting Biomassa starten deze week proeven met een cavitatie-installatie waarmee het mogelijk zou kunnen zijn het potentieel biogas van drijfmest en andere biomassa te verhogen. De installatie is de afgelopen jaren met succes ontwikkeld voor de behandeling van zuiveringsslib. Met de tests wordt nagegaan of de installatie praktisch en bedrijfseconomisch geschikt is voor de verwerking van runder- en varkensdrijfmest. De tests worden uitgevoerd onder leiding van Nijhuis Industries in nauwe samenwerking met het Lectoraat Duurzame Energievoorziening van Saxion Hogeschool, Groot Zevert Vergisting en de eigenaar van de installatie, het bedrijf Whirlwind.

In de installatie wordt biomassa eerst onder hoge druk gebracht. Door het plotseling laten wegvallen van de druk gaan de wanden van de cellen in de biomassa matrix kapot. Hierdoor komt de cel inhoud beschikbaar voor de bacteriële omzetting in biogas. Bij zuiveringsslib zorgt deze behandeling voor een significant hogere biogas productie. De samenstelling van de biomassa matrix in mest is zo afwijkend dat nog niet goed te voorspellen valt of het proces tot eenzelfde resultaat zal leiden. De testen met de installatie zullen enkele maanden in beslag nemen. Bij het project zijn 4 studenten van Saxion Hogeschool betrokken die het smart solution semester doen.

Op het innovatie- en pilotcentrum in Beltrum kunnen bedrijven en organisaties installaties voor de verwerking van mest en andere biomassa testen, demonstreren en verder ontwikkelen. Voor de ondersteuning van deze projecten is een breed pallet aan voorzieningen aanwezig, variërend van werkplekken tot bemiddeling van stagiairs. Het centrum is een initiatief van de Stichting Biomassa en gerealiseerd in samenwerking met Groot Zevert Vergisting en heeft op het moment al meer dan 10 projectaanvragen in behandeling. De provincie Gelderland steunt het centrum met een financiële bijdrage om innovaties te stimuleren die leiden tot het verduurzamen van de land- en tuinbouw.

bron: Stichting Biomassa