De provincie Gelderland ziet de regionale economie als een van de belangrijkste uitdagingen voor Gelderland in de komende jaren. Speerpunten hierin zijn het bevorderen van innovatie en werkgelegenheid. 

Met het programma Topsectoren, één van de vijf speerpunten van het coalitieakkoord, wil Gelderland de ambitie ‘een toekomstbestendige en internationaal concurrerende Gelderse economie op basis van sterke, innovatieve food-, health- en maaksectoren’ verwezenlijken.

Dit doet de provincie door:

  •  het maximaal stimuleren van de innovatie in deze topsectoren
  • het creëren van een excellent vestigingsklimaat.

Samen met partner
Beide onderdelen pakt de provincie, meer dan voorheen, in samenwerking met haar partners op. De provinciale rol daarin is die van aanjager, facilitator en partner. Bij het stimuleren van de innovatie wordt ook meer aandacht besteed aan activiteiten die extra arbeidsplaatsen en omzet bij Gelderse bedrijven creëren. Dit laatste kan door onder andere de doorlooptijd van nieuwe ideeën tot de daadwerkelijke marktintroductie te verkorten. Daarbij zal ook nadrukkelijker dan voorheen de relatie gelegd worden tussen Food Valley en de primaire sector / Betuwse Bloem en tussen Health Valley en de ‘care’ kant van de gezondheidssector.