Dienstverlening

Oriënteren

Actueel advies inzake subsidiemogelijkheden bij uw bedrijf, organisatie.

Op basis van een projectplan voor investeringen, innovatie, samenwerking of andere nieuwe activiteiten van uw bedrijf of organisatie kan vrijblijvend worden geadviseerd inzake subsidieregelingen, fiscale premies en mogelijke vervolgstappen.

Uitvoeren van een gerichte subsidiescan

Hiermee krijgt u een actueel overzicht van relevante subsidiemogelijkheden op basis van een concreet project, investering of concept plan. De informatie is afkomstig uit een up-to-date database. InnoPartner werkt samen met j4badvisor.

Toetsen van een aanvraag

In overleg met de potentiële subsidiegever wordt een projectidee opgesteld en voorgelegd aan regelingenadviseurs. Gezamenlijk worden de kansen voor subsidiëring besproken.Op basis van een positief advies kan de uitwerking tot een concrete aanvraag plaatst vinden.

Subsidie aanvragen

Opstellen en indienen van een aanvraag

Opstellen van een concreet projectplan, een projectbegroting, met taken en planningen. Adviseren ten aanzien van het opstellen van een geheimhoudingsverklaring, een samenwerkingsovereenkomst met IP-verdeling met projectpartners

Aspecten die hierbij aan bod komen zijn: achtergrond, projectdoelstelling, begroting, eventueel het consortium en taakverdeling, planning, deliverables en milestones, cofinanciering (arbeid, investeringen, anders), kennisverspreiding en follow-up.

Na indiening van de aanvraag conform de eisen: format, termijn , bijlagen, etc kan een verzoek om nadere informatie volgen. In overleg met de penvoerder en samenwerkende partijen zal hier tijdig aan voldaan worden.

Projectadministratie, rapportage en afhandeling

Afhandelen van tussen- en eindrapportages

Gedurende de projectuitvoering dient verantwoording te worden afgelegd in de vorm van inhoudelijke en financiële tussen- en eindrapportage. Na afloop dient de projectafhandeling te worden voorbereid afgesproken deliverables, vastgelegd in inhoudelijke en financiële tussentijdse en eindrapportages.

Overige dienstverlening

Aanvragen Afdrachtsvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk WBSO,

Onderzoeken mogelijkheid toepassing Octrooibox ism S&O-verklaring

Aanvragen energie- of milieu-investeringsaftrek EIA/MIA

Aanvragen arbovriendelijke arbeidsmiddelen FARBO

Tarieven

InnoPartner werkt op basis van vooraf overeengekomen prijsafspraak of basis van ‘No Cure No Pay’. Anders dan sommige andere bureaus is het tarief gestaffeld, dus een afnemend % bij een groter subsidiebedrag.

Interim

Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht is inhuur of interim bespreekbaar. Voor interim-opdrachten kan op basis van een omschrijving een passend aanbod opgesteld worden. Inmiddels zijn opdrachten uitgevoerd voor diverse organisaties.