CONCEPT EFRO-PROGRAMMA OOST-NEDERLAND 2021-2027Nieuws

by Adviseur on 10/12/2020 with 0 comments

In 2021 begint de nieuwe programmaperiode van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincies Gelderland en Overijssel werken in het kader hiervan gezamenlijk aan het nieuwe EFRO-programma Oost-Nederland 2021-2027. Op dit moment is er een conceptversie van het nieuwe OP Oost-programmadocument gereed. De provincies roepen iedereen die geïnteresseerd is op om dit te …

continue reading ...

Tags:
CrossRoads2 Sustainable Energy in augustus 2020 goedgekeurd en eerste call verwacht

see full post

CrossRoads2 Sustainable Energy in augustus 2020 goedgekeurd en eerste call verwachtAdvies

by Adviseur on 31/08/2020 with 0 comments

Op 27 augustus 2020 is het Interreg project CrossRoads2 Sustainable Energy goedgekeurd door Interreg Vlaanderen-Nederland. Door deze goedkeuring wordt tot en met 2022 ruim 6,8 miljoen euro geïnvesteerd in de Vlaams-Nederlandse Grensregio ten behoeve van het innovatieve MKB/KMO gericht op de thema’s energie en klimaat. Een eerste call binnen het project opent binnenkort.

CrossRoads2 Sustainable Energy is de opvolger van de succesvolle projecten CrossRoads (2010-2014) en CrossRoads2 (2016-2020). Met dit nieuwste CrossRoads project worden innovatieve samenwerkingsverbanden met tenminste één MKB uit Zuid-Nederland (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) en tenminste één KMO uit Vlaanderen gesubsidieerd. Ten opzichte van de vorige CrossRoads projecten is er deze keer gekozen voor een specifieke focus op de thema’s energie en klimaat. Een belangrijke voorwaarde van het project is dat innovatieprojecten een doelstelling hebben gericht op duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie of CO2 -reductie en -captatie.

Projecten met Technology Readiness Level (TRL) 5 (prototype ontwikkeling) tot en met 8 (demonstratie) kunnen binnen dit project in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast is het belangrijk dat de businesscase en de samenwerking goed omschreven worden in uw aanvraag. Naar verwachting worden er binnen dit project 19 innovatieprojecten gesubsidieerd waaraan minimaal 38 MKB/KMO’s kunnen deelnemen. Per project wordt maximaal € 150.000 subsidie verstrekt tegen een maximaal subsidiepercentage van 50%. Het totaal beschikbare subsidieplafond bedraagt € 2.848.330.

De projectverantwoordelijke is Stichting CrossRoads2. Stimulus Programmamanagement draagt binnen dit project zorg voor de uitvoering van de subsidieregeling en het financieel projectmanagement. Voor inhoudelijk advies kunt u terecht bij de overige projectpartners EIZ, REWIN, BOM, LIOF , VLAIO en Flux 50.

continue reading ...

Tags:
Kabinet stelt € 15 miljoen beschikbaar voor innovatie in de visserij

see full post

Kabinet stelt € 15 miljoen beschikbaar voor innovatie in de visserijAdvies

by Adviseur on 20/02/2019 with 0 comments

Minister Schouten (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt € 15 miljoen beschikbaar te stellen voor innovatie in de visserij. De € 15 miljoen is een aanvulling op bestaande Europese financieringsmiddelen en biedt vissers met behulp van cofinanciering de mogelijkheid om nieuwe ideeën verder te ontwikkelen. “Er komt veel op onze vissers …

continue reading ...

Aanpassingen en openstellingen regeling Topsector energieprojecten 2019

see full post

Aanpassingen en openstellingen regeling Topsector energieprojecten 2019Advies

by Adviseur on with 0 comments

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de regeling Topsector energieprojecten (TSE) aangepast ten aanzien van de inhoud en openstelling van diverse subsidiemodules van de regeling. Van DEI naar DEI+ De belangrijkste aanpassing betreft de al aangekondigde wijziging van de subsidiemodule Demonstratie energie-innovatie (DEI) in Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+). Met de nieuwe naam wordt duidelijk gemaakt …

continue reading ...

NIEUWE OPZET DEI-SUBSIDIE 2019

see full post

NIEUWE OPZET DEI-SUBSIDIE 2019Blog

by Adviseur on 20/12/2018 with 0 comments

De populaire DEI-subsidie (Demonstratie Energie-Innovatie) verandert drastisch in 2019. Dit maakte subsidieverstrekker RVO onder voorbehoud bekend tijdens een consultatiebijeenkomst. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is de samenvoeging met een aantal andere energiethema’s tot één grote nieuwe regeling met een budget van ruim 100 miljoen euro. DEI: Van energie naar CO2-reductie in 2030 De …

continue reading ...

Horizon2020: 3 miljard voor Nederlandse projecten

see full post

Horizon2020: 3 miljard voor Nederlandse projectenNieuws

by Adviseur on 04/12/2018 with 0 comments

Nederland heeft tot nu toe ruim € 3 miljard ontvangen van de € 39,7 miljard die de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020 heeft toegekend. Hiermee neemt Nederland de 6e plaats in van EU-lidstaten die de meeste middelen uit Horizon 2020 ontvangen. Het programma Horizon 2020 biedt sinds 2014 financiële ondersteuning aan bedrijven of kennis- onderzoeksinstellingen …

continue reading ...

Openstelling OP Zuid 2018-2019 Versterking innovatiesysteem – 1B1 Biobased, Circular Economy, Logistiek & Maintenance

see full post

Openstelling OP Zuid 2018-2019 Versterking innovatiesysteem – 1B1 Biobased, Circular Economy, Logistiek & MaintenanceAdvies

by Adviseur on 27/11/2018 with 0 comments

Vanaf 3 december 2018, 9.00 uur tot woensdag 13 maart 2019, 17.00 uur respectievelijk tot 7 juni 2019, 17.00, kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen onder de regeling “Versterking innovatiesysteem” (1B1). Welke projecten komen in aanmerking? Bij investeringsdoelstelling 1B1 “Versterking innovatiesysteem” staat het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem centraal. Dit is specifiek …

continue reading ...

Gelderland publiceert OP EFRO Oost-Nederland 2018

see full post

Gelderland publiceert OP EFRO Oost-Nederland 2018Advies

by Adviseur on 13/03/2018 with 0 comments

Met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2018 wordt uitvoering gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP Ooost). In de beleidsregel staat voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komen voor subsidie en aan welke eisen aanvragen dienen te voldoen. Naast algemene subsidiebepalingen bestaat de beleidsregel uit de volgende paragrafen op basis waarvan …

continue reading ...

Biologisch afbreekbare Growboxx® plant cocoon

see full post

Biologisch afbreekbare Growboxx® plant cocoonBlog

by Adviseur on 28/02/2018 with 0 comments

De eerste bak die ontwikkeld was als onderdeel van de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie was de Waterboxx® plant cocoon. Met onze eerste Waterboxx® plant cocoon konden bomen en groenten geplant worden op een efficiënte en waterbesparende manier. De Waterboxx® plant cocoon wordt gemaakt van polypropyleen en kan daardoor meerdere jaren gebruikt worden – gemiddeld ieder …

continue reading ...

Telers in Sirjansland realiseren een uniek duurzaam energie project: besparing van aardgas en gebruik groene CO2

see full post

Telers in Sirjansland realiseren een uniek duurzaam energie project: besparing van aardgas en gebruik groene CO2Blog

by Adviseur on with 0 comments

DES B.V., bestaande uit VOF Prominent Grevelingen, DT van Noord tomaten en Van Duijn aubergines realiseert in Sirjansland een uniek duurzaam energie project. De toekomstige installatie zal bestaan uit een houtgestookte biomassacentrale met daaraan gekoppeld een CO2 afvanginstallatie voor de terugwinning van de CO2. De installatie zal in 2018 gebouwd worden. Het doel is om …

continue reading ...