Buitenlandse markten bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.

Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Tenderronde 2017: verplichte quickscan

Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet u een quickscan indienen:

-Demonstratieprojecten

-Haalbaarheidsstudies

-Investeringsvoorbereidingsstudies

Na indiening van de quickscan ontvangt u van RVO een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code die u nodig heeft om een aanvraag te doen voor DHI. Zonder deze code kunt u geen aanvraag doen.

U kunt uiterlijk tot 2 weken voor de sluitingsdatum van de tender een quickscan aanleveren.

Voor wie?

DHI richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets kunt u zien of u een mkb-ondernemer bent.

Modules DHI-regeling

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. U kunt een aanvraag indienen voor één van deze modules:

Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. De maximale duur van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar. Meestal volstaat een kortere duur. De maximale subsidie is € 100.000, 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie. Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen.

Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen. De maximale duur van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar. Meestal volstaat een kortere duur. De maximale subsidie is € 100.000, 50% van de kosten van de studie. Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen.

Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen. De maximaal toegestane duur is 3 jaar. Doorgaans is een half jaar tot een jaar voldoende. De maximale subsidie is € 200.000, 50% van de kosten van het demonstratieproject. De subsidie moet in een redelijke verhouding staan tot een mogelijk exportresultaat op de beoogde buitenlandse markt. Deze verhouding is 1:10. Als u € 100.000 subsidie krijgt voor een demonstratieproject, dan moet het reële exportpotentieel op de betreffende markt minimaal € 1 miljoen zijn. U moet de aannemelijkheid hiervan onderbouwen bij uw subsidieaanvraag.

Verschil tussen een haalbaarheidsstudie en een investeringsvoorbereidingsstudie

Bij een haalbaarheidsstudie neemt een potentiële klant in een van de DHI-landen een investeringsbesluit. Hiermee realiseert u export van uw technologie, uw kapitaalgoederen of uw diensten.

Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie neemt u het besluit om in een van de DHI-landen te investeren. Hiermee realiseert u niet alleen export van Nederlandse kapitaalgoederen of diensten, maar versterkt u ook de positie en de continuïteit van het Nederlandse moederbedrijf. In het geval van een investering in een ontwikkelingsland, levert u een bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Budget

Het beschikbare budget voor de eerste tenderronde van 2017 is € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 3,75 miljoen voor overige landen.