Het TKI-WoZ heeft voor de R&D projecten 5 innovatiethema’s gedefinieerd:

  1. Ondersteuningsconstructies
  2. Windturbine en windcentrale
  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet
  4. Transport, Installatie & Logistiek
  5. Beheer en Onderhoud

U kunt op één van deze innovatiethema’s projectvoorstellen indienen. Dit gaat middels tenderrondes, waarbij de voorstellen door een internationale en onafhankelijke adviescommissie zullen worden beoordeeld.

In de Kennis en innovatieagenda (KIA) vindt u meer informatie over de innovatiethema’s, deze kunt u hier vinden.

Status van deze R&D regeling

Binnenkort zullen de wijzigingen op de reeds bestaande regelingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2017.

Omschrijving

De regeling voor Wind op zee R&D-projecten biedt subsidiemogelijkheden voor projecten die gericht zijn op onderzoek en ontwikkeling met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren zonder demonstratiemogelijkheden. Deze projecten staan verder van de markt kunnen ook mogelijk pas na 2023 tot daadwerkelijke toepassing leiden. Het programma richt zich met name op TRL 4 t/m TRL 6, maar projecten die ook werkpakketten hebben gericht op lagere TRL-niveaus worden niet uitgesloten. Fundamenteel onderzoek kan echter niet binnen deze regeling.

Kenmerken

Gericht op: lagere TRLs voor productontwikkeling en op Joint Research projecten.

Tendersysteem: op basis van rangschikking

Tender open: 1 april 2017

Tender sluit: 2 mei 2017

Budget: € 4,7 miljoen

Maximale subsidieomvang: € 500.000 per project

Deze informatie is onder voorbehoud; de definitieve regeling zal binnenkort worden gepubliceerd. Alleen die officiële regeling is leidend.

Bron: WOZ