Binnenkort zullen de wijzigingen op de reeds bestaande regelingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2017.

Omschrijving

Regeling, samen met TKI Gas, gericht op het creëren van meerwaarde door samenwerking tussen offshore windparken en gas- (en olie-) activiteiten op de Noordzee. Deze meerwaarde bestaat uit:

  • de reductie van de kosten van windenergie op zee en integratie in het energiesysteem,
  • versnelling van de energietransitie door samenwerking tussen offshore windparken en gas- (en olie-) activiteiten zodat CO2-emissiereductiedoelen eerder worden gehaald, of
  • vergroting van het potentieel voor offshore wind.

Het onderzoek heeft betrekking op onderwerpen zoals het delen van ruimte, infrastructuur, energieopslag- en conversie. In aanvulling op dit onderzoek kan binnen onderzoeksprojecten ook de bijdrage aan het creëren van meerwaarde in de ruimtelijke planning door samenwerking met andere stakeholders zoals bijvoorbeeld de scheepvaart, natuurbehoud, visserij en recreatie worden onderzocht.

Kenmerken

Gericht op: samenwerking op de Noordzee

Tendersysteem: op basis van rangschikking

Tender open:  1 april 2017

Tender sluit: 23 mei 2017

Budget: € 1 miljoen

Maximale subsidieomvang: € 350.000 per project

 

Let op: deze informatie is onder voorbehoud; de definitieve regeling zal binnenkort worden gepubliceerd. Alleen die officiële regeling is leidend.