Vanaf 3 december 2018, 9.00 uur tot woensdag 13 maart 2019, 17.00 uur respectievelijk tot 7 juni 2019, 17.00, kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen onder de regeling “Versterking innovatiesysteem” (1B1).

Welke projecten komen in aanmerking?

Bij investeringsdoelstelling 1B1 “Versterking innovatiesysteem” staat het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem centraal. Dit is specifiek bedoeld voor de topclusters Maintenance, Biobased en Logistiek en voor het stimuleren van open innovatie door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen. Daarbij staat de samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers centraal. Dit geldt eveneens voor de samenwerking in nieuwe combinaties en over provinciegrenzen heen, zoals cross-overs vanuit de genoemde topclusters met andere nationale en internationale topclusters.

Tenders en beschikbare subsidie

Subsidie Biobased-Circular economy
Gaat open op 03-12-2018
Sluit op 13-03-2019
Beschikbare subsidie in € 5.000.000

Subsidie Maintenance
Gaat open op 03-12-2018
Sluit op 07-06-2019
Beschikbare subsidie in € 5.000.000

Subsidie Logistiek
Gaat open op 03-12-2018
Sluit op 07-06-2019
Beschikbare subsidie in € 5.000.000

Spelregels

De maximale subsidie per project is € 1.000.000 met een subsidiepercentage van maximaal 35%.

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat na afloop van de aanvraagperiode gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking op een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de subsidieregeling. Een onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen.

Naast OPZuid subsidie is er vanuit de provincies cofinanciering beschikbaar. Voor de provincie Brabant kan cofinanciering via de OPZuid aanvraag worden aangevraagd. Voor informatie over co-financieringsmogelijkheden door de Provincie Zeeland en de Provincie Limburg neemt u contact op met:

Zeeland: mevrouw De Schepper (lfe.de.schepper@zeeland.nl, telefoon 06 22497258)
Limburg: de heer Ruijters (dlhm.ruijters@prvlimburg.nl, telefoon 043 389 7270)

Van idee tot aanvraag

Om potentiële aanvragers te helpen tot een kwalitatief goede projectaanvraag te komen, organiseren we in elke provincie een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangt u informatie over de inhoud en mogelijkheden van de openstelling, lichten we de beoordelingscriteria toe en geven we u tips en tricks. Daarnaast kunt u inspiratie opdoen uit het verhaal van een ondernemer met een lopend 1B1-project en krijgt u volop gelegenheid tot netwerken.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor OPZuid-subsidie, dient u een projectaanvraag in te dienen bij Stimulus Programmamanagement via de digitale webportal.

Deadlines:

Biobased-circular economy  13 maart 2019, 17:00 uur
Logisitiek en Maintenance  17 juni 2019, 17:00 uur

De mogelijkheid bestaat om concept projectinitiatieven te laten toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Wij adviseren u om daar tijdig gebruik van te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met een programmamanager van Stimulus Programmamanagement of de contactpersoon bij het provinciale OPZuid-steunpunt.