Binnen de regeling Vroegefasefinanciering (VFF) is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor het onderdeel academische innovatieve starters en hbo-innovatieve starters. Innovatieve starters kunnen een aanvraag indienen voor de bekostiging van een vroegefaseplan.Aanvragen kunnen van 1 augustus tot en met 4 oktober 2016 worden ingediend. Er is een budget van € 1,9 miljoen beschikbaar.

Over de regeling
Het doel van de regeling Vroegefasefinanciering is het ondersteunen van innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. De regeling moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken.

Om in aanmerking te komen voor een geldlening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

-U bent niet begonnen met de uitvoering van het vroegefasetraject voor datum van de aanvraag.-Voor het vroegefasetraject heeft u nog geen subsidie ontvangen.

-Het vroegefasetraject kunt u binnen 2 jaar afronden.

-U moet een intentieverklaring hebben van een investeerder die het vervolg van uw vroegefasetraject wil financieren op basis van de validatie van voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u aan de overheid vraagt.

-De kosten van het vroegefasetraject bedragen minimaal € 50.000 en maximaal  € 350.000.

 

Eisen innovatieve starter

Wilt u als innovatieve starter worden aangemerkt? Dan moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

-U bent op het moment van kredietverlening maximaal 5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.-U kunt aantonen dat u producten (of diensten of processen) gaat ontwikkelen die technologisch nieuw zijn. Het kan hier ook gaan om een wezenlijke verbetering vergeleken met bestaande producten en diensten in dezelfde sector. Hierbij is er een risico op technologische of industriële mislukking. Dit toont u aan via een S&O-verklaring of een evaluatie van een externe deskundige.

-Minstens 10% van uw exploitatiekosten bestaat uit uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Dit geldt in minstens één van de 3 jaren voor de steun.

Zie hier voor meer info.

Bron: RVO.nl