Subsidie voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één MKB-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 35% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

Smart industries

Termen die horen bij smart industries zijn bijvoorbeeld Internet of Things, one-piece-flow, First-time-right, big data processing, 3D-printing, nieuwe sensortechnologie etc. Smart industries omvatten een slimme inzet van nieuwe productietechnologieën en ICT door de industrie waarmee productiemiddelen binnen bedrijven en tussen bedrijven onderling verweven raken met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen.

Openstelling

Binnen deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op algemene innovatie die een thema hebben dat aansluit bij Smart industries. De activiteiten in de aanvraag moeten zijn gericht op de S3-sector Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen, al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sector. De subsidie bedraagt minimaal € 250.000,– en maximaal € 2.000.000,– per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten is als de aanvrager een mkb-onderneming of kennisinstelling is. Het subsidiepercentage is maximaal 40% van de subsidiabele kosten als de aanvrager geen mkb-onderneming of kennisinstelling is. Bij iedere subsidieaanvraag moet ook tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling. De middelen worden verdeeld volgens het tenderprincipe. Wij adviseren u om voorafgaand de indiening van uw aanvraag te controleren op volledigheid (Checklist verplichte bijlagen 3.3).

Aanvragen van 1 maart t/m 9 mei 2017.

Voor meer informatie zie: Infoblad Grote R&D-samenwerkingsprojecten: Smart industries 3.3.