Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één MKB-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 35% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

Circulaire economie

In een circulaire economie staat het hergebruik van producten en grondstoffen centraal en worden afval en schadelijke emissies naar bodem, water en lucht zoveel mogelijk voorkomen doordat grondstoffen langer in de keten blijven.

Openstelling

Binnen deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op koolstofarme economie die een thema hebben dat aansluit op een circulaire economie. De activiteiten in de aanvraag moeten zijn gericht op de S3-sector Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sector. Een subsidie bedraagt minimaal € 250.000,– en maximaal € 2.000.000,– per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten is als de aanvrager een mkb-onderneming of kennisinstelling is. Het subsidiepercentage is maximaal 40% van de subsidiabele kosten als de aanvrager geen mkb-onderneming of kennisinstelling is. Bij iedere subsidieaanvraag moet ook tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling. De middelen worden verdeeld volgens het tenderprincipe. Wij adviseren u om voorafgaand de indiening van uw aanvraag te controleren op volledigheid (Checklist verplichte bijlagen 3.3).

Aanvragen van 15 april t/m 20 juni 2017.

Voor meer informatie zie: Infoblad Grote R&D-samenwerkingsprojecten: Circulaire economie 3.3 

Bron: OP Oost