Bent u een (startende) ondernemer die nieuwe aantrekkelijke producten op basis van plantaardige eiwitten ontwikkelt? En weet u hoe u deze producten een belangrijke plaats in het dagelijkse eetpatroon kan geven met een goede marktstrategie? Doe dan mee aan de ‘New Food Challenge’.

Bedrijven met innovatieve ideeën voor voedsel gemaakt van bijvoorbeeld peulvruchten, noten, paddenstoelen of zeewier kunnen een bedrag van maximaal € 30.000 winnen om hun plannen verder uit te werken.

De beste ideeën komen vervolgens in aanmerking voor een opdracht van maximaal € 250.000 om het nieuwe voedsel daadwerkelijk te maken en op de markt te brengen.

Doel

Doel van de New Food Challenge is om meer nieuwe gezonde en aantrekkelijke producten in de winkels te krijgen. Dit sluit aan bij de voedingsadviezen van de Gezondheidsraad en de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Een hogere consumptie van plantaardige eiwitten is niet alleen gezonder maar zorgt ook voor een duurzamere voedselproductie.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken: “Consumenten willen gezonder eten: minder vlees, meer plantaardig. Dat vraagt om goed en gezond voedsel dat bovendien duurzaam wordt geproduceerd. Nederland wil voorop lopen met nieuwe producten van plantaardige eiwitten. Met de New Food Challenge wil ik meer nieuwe gezonde plantaardige producten in de winkels krijgen.”

Van 26 januari 2017 tot en met 30 april 2017, 17.00 uur, kunt u een offerte indienen.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor nadere uitleg, zie : ‘Hoe werkt SBIR?’

In het kort

Totale beschikbare budget: € 1.800.000,- (inclusief btw).

Fase 1 Haalbaarheidsonderzoek. Per haalbaarheidsonderzoek is maximaal € 30.000,- (inclusief btw) per project beschikbaar. In totaal is voor fase 1 een budget van  € 400.000,- (inclusief btw) beschikbaar.
Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Een onafhankelijke commissie zal de staatssecretaris adviseren welke offertes voor haalbaarheidsonderzoeken het beste aan de criteria voldoen en het meest vernieuwend en kansrijk zijn.

Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek (fase 1) hebben afgerond worden door de staatssecretaris van Economische Zaken uitgenodigd om voor fase 2 een uitgewerkt project in te dienen. Het maximumbedrag per fase 2 project bedraagt € 250.000,- (inclusief btw). De adviescommissie zal ook deze plannen beoordelen en aan de staatssecretaris voorleggen.

Oproep

Doel van deze SBIR is het bevorderen van de humane consumptie van plantaardige eiwitten. Dit kan door de ontwikkeling van innovatieve voedingsmiddelen, zowel eindproducten als halffabricaten, op basis van eiwitten van plantaardige oorsprong. In de bestaande markt zullen deze nieuwe producten een plaats moeten veroveren. Omdat dit niet vanzelfsprekend is, is het daarom van groot belang dat een projectplan ook een goede marktstrategie en aanpak bevat om dit te bereiken.

De nieuwe producten zullen daarom ook aantrekkelijk en betaalbaar voor de consument moeten zijn. Het gaat om producten voor alle reguliere maaltijden, maar ook om producten als snacks of voor bij de borrel.

Randvoorwaarden:

-De voorstellen moeten erop gericht zijn een aanmerkelijke bijdrage te leveren aan een blijvend hogere consumptie van duurzaam geproduceerde plantaardige eiwitten.

-De voorstellen moeten aandacht besteden aan transparante, korte en duurzame productieketens.

-De te ontwikkelen producten moeten passen binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum Nederland en vallen binnen de Richtlijnen Goede Voeding 2015 van de Gezondheidsraad.

-Daarnaast moet het product voldoen aan de Novel Food richtlijn.

 

Zie voor meer informatie over de New Food Challenge de site van RVO.nl.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 16/02/17