Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Onder voorbehoud van publicatie (begin maart) zijn de openings- en sluitingsdata voor 2017:

11 april 2017 opening voor de kleine instrumenten Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten (afhandeling op volgorde van binnenkomst)

3 juli 2017 opening voor R&D samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe)

7 september 2017 sluiting MIT voor álle instrumenten (afhandeling op volgorde van binnenkomst en volgens het tenderprincipe)

Wijzigingen MIT 2017

De belangrijkste wijziging t.o.v. 2016 is een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten, deze bedraagt in 2017 maximaal € 25.000.
De exacte invulling voor de budgetten per instrument en regio, alsook de openstaande topsectoren per regio, maken we met de officiële publicatie in de Staatscourant (begin maart) bekend via onze site. Ook passen we de loketwijzer aan met de meest actuele informatie voor 2017.

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Instrumenten

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Bron: RVO.