Minister Schouten (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt € 15 miljoen beschikbaar te stellen voor innovatie in de visserij.

De € 15 miljoen is een aanvulling op bestaande Europese financieringsmiddelen en biedt vissers met behulp van cofinanciering de mogelijkheid om nieuwe ideeën verder te ontwikkelen.

“Er komt veel op onze vissers af, waaronder de onzekerheid rondom de Brexit. In overleg met vissers, ngo’s en onderzoekers gaan we nu aan de slag met een innovatieprogramma van € 15 miljoen. Deze middelen maken het laagdrempeliger om aan de slag te gaan met innovaties die vissers vooruit helpen”.

Innovatie nodig voor toekomstperspectief
Naast het recente verbod op de pulsvisserij zijn er andere ontwikkelingen die op de sector afkomen zoals de herinrichting van de Noordzee (windparken) en de aanlandplicht, die sinds 1 januari 2019 volledig van kracht is. De aanlandplicht is bedoeld om verspilling (teruggooi van vissen) tegen te gaan en selectiever vissen te stimuleren. Voor een structurele oplossing zijn vernieuwingen nodig die de Nederlandse visserijmethoden selectiever maken en/of de bijgevangen vis bij teruggooi een grotere overlevingskans geven.

Ook innovaties aan boord die bijdragen aan schonere schepen komen in aanmerking voor middelen via Europese subsidies of de extra € 15 miljoen. De nationale middelen kunnen ingezet worden voor projecten die op de vissersschepen zelf verder getest worden. Ook projecten die zich in de startfase bevinden en waarvan de uitkomst nog onzeker is mogen aanspraak maken op het innovatiegeld.