Het kabinet trekt in 2018 extra geld uit voor de innovatiekracht van het mkb (€ 18 miljoen), het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (€ 15 miljoen) en meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (€ 42 miljoen).

Dat heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maandag bekendgemaakt. De komende maanden gaat EZK bovendien de vernieuwing van het Topsectorenbeleid uitwerken, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord. Een sterkere focus op de economische kansen van maatschappelijke thema’s zoals de energietransitie en digitalisering is daarbij het centrale uitgangspunt.

Meer budget voor ondersteuning innovatief mkb
De innovatiekracht van het mkb wordt in 2018 met € 18 miljoen extra ondersteund. Zo wordt het rijksbudget van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) verhoogd naar € 40 miljoen en dat van de regeling Innovatiekredieten naar € 70 miljoen. Met het hogere rijksbudget voor de MIT hoopt Keijzer ook extra inzet vanuit de provincies voor mkb-innovatie uit te lokken.

Verder trekt EZK € 7,5 miljoen uit voor start-ups, voor de voortzetting van het Techniekpact, voor versnelling van de kennisdeling met betrekking tot digitalisering in het mkb en voor Small Business Innovation Research (SBIR), waarbij deze laatste primair wordt gericht op de maatschappelijke thema’s. Daarbij kan ook worden ingezet op fieldlabs, learning communities en experimenten.

Uitbouwen publiek-private financiering van innovatie
Met een bijdrage van meer dan een half miljard is het bedrijfsleven een belangrijke stimulator van publiek onderzoek geworden. Ondernemers gebruiken deze kennis vervolgens voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Het kabinet wil deze succesvolle publiek-private samenwerking (PPS) verder uitbouwen. Daarom worden zowel het totale budget als de zogenoemde PPS-toeslag onderzoek en innovatie (PPSTOESLAG) zelf verhoogd in 2018. Deze stijgt van de huidige 25% naar 30%. Dat betekent dat van elke euro die een bedrijf investeert in publiek onderzoek, EZK via deze toeslag € 0,30 bijdraagt aan deze innovaties.

Toegepast onderzoek aangesloten op marktbehoeften
De Nederlandse instituten voor toegepast onderzoek (TO2) krijgen in 2018 € 42 miljoen extra te besteden. Deltares, Marin, NLR, TNO/ECN en Wageningen Research ontwikkelen technologische oplossingen voor uitdagingen op het gebied van hightech, voeding, energie, veiligheid en water.

De verdeling van deze middelen over deze zogenoemde TO2-instellingen wordt mede gebaseerd op de mate waarin instellingen aansluiten bij marktbehoeften: welke kennis draagt bij aan innovatief ondernemerschap. Daardoor investeert het kabinet conform het Regeerakkoord extra in kennisgebieden waarin Nederland economisch voorop wil lopen.