Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft tijdens het Startup-fest in Amsterdam samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) € 100 miljoen aan extra financiering voor scale-ups bekendgemaakt.

Deze snelgroeiende startups krijgen daarmee hulp om hun activiteiten verder uit te bouwen. In het fonds gaan marktpartijen naar verwachting nog eens € 100 miljoen aan kapitaal investeren. Daarnaast komt er voor startups via de SEED Capital-regeling (SCT) € 49,5 miljoen beschikbaar aan financiering.

“Snelgroeiende bedrijven hebben vaak moeite om voldoende financiering uit de markt te halen. Startups en scale-ups zijn veelal afhankelijk van risicokapitaal van externe investeerders. Dit nieuwe fonds, dat we samen met het EIF lanceren, moet veelbelovende bedrijven helpen om door te groeien. De producten en diensten die zij daarmee op de markt brengen, dragen bij aan de economische groei, de werkgelegenheid, de productiviteit en het innovatievermogen van Nederland”, aldus EZ-minister Kamp in een toelichting.

Van het budget voor het nieuwe fonds voor scale-ups is € 50 miljoen afkomstig uit de begroting van EZ. De overige € 50 miljoen is afkomstig uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). De extra financiering voor scale-ups is één van de eersten initiatieven die met deze Europese middelen in Nederland worden opgestart. Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA), de voorloper van de Nederlandse investeringsinstelling Invest-NL, heeft het fonds opgezet en is betrokken bij de uitvoering.

Extra investeringsbudget voor startups via SEED Capital-regeling
In de voorjaarstender van de zogenoemde SEED Capital-regeling van 2017 zijn zes nieuwe SEED-fondsen gehonoreerd waarmee € 49,5 miljoen aan extra budget beschikbaar komt voor investeringen in startups. De helft van dit geld is afkomstig van EZ en de andere helft van private investeerders die via de SEED Capital-regeling risicokapitaalfondsen voor startups ondersteunen.

De fondsen die zijn gehonoreerd zijn:

Newion (NICE III);
Slingshot Early Growth Fund;
JOA Ventures Seed Capital 1;
Chemelot Ventures Agri-Foodfonds Venlo;
VOC Capital Partners III;
Blue Sparrows MedTech Fund.

Het BlueSparrows MedTech Fund wordt deels ook gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) vanuit het FastTrack eHealth initiatief.

 

Zie hier voor meer informatie.