Op 27 augustus 2020 is het Interreg project CrossRoads2 Sustainable Energy goedgekeurd door Interreg Vlaanderen-Nederland. Door deze goedkeuring wordt tot en met 2022 ruim 6,8 miljoen euro geïnvesteerd in de Vlaams-Nederlandse Grensregio ten behoeve van het innovatieve MKB/KMO gericht op de thema’s energie en klimaat. Een eerste call binnen het project opent binnenkort.

CrossRoads2 Sustainable Energy is de opvolger van de succesvolle projecten CrossRoads (2010-2014) en CrossRoads2 (2016-2020). Met dit nieuwste CrossRoads project worden innovatieve samenwerkingsverbanden met tenminste één MKB uit Zuid-Nederland (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) en tenminste één KMO uit Vlaanderen gesubsidieerd. Ten opzichte van de vorige CrossRoads projecten is er deze keer gekozen voor een specifieke focus op de thema’s energie en klimaat. Een belangrijke voorwaarde van het project is dat innovatieprojecten een doelstelling hebben gericht op duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie of CO2 -reductie en -captatie.

Projecten met Technology Readiness Level (TRL) 5 (prototype ontwikkeling) tot en met 8 (demonstratie) kunnen binnen dit project in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast is het belangrijk dat de businesscase en de samenwerking goed omschreven worden in uw aanvraag. Naar verwachting worden er binnen dit project 19 innovatieprojecten gesubsidieerd waaraan minimaal 38 MKB/KMO’s kunnen deelnemen. Per project wordt maximaal € 150.000 subsidie verstrekt tegen een maximaal subsidiepercentage van 50%. Het totaal beschikbare subsidieplafond bedraagt € 2.848.330.

De projectverantwoordelijke is Stichting CrossRoads2. Stimulus Programmamanagement draagt binnen dit project zorg voor de uitvoering van de subsidieregeling en het financieel projectmanagement. Voor inhoudelijk advies kunt u terecht bij de overige projectpartners EIZ, REWIN, BOM, LIOF , VLAIO en Flux 50.

Meer info op:

https://www.grensregio.eu/projecten/crossroads2-sustainable-energy