Er is de komende jaren ruim 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de Flevolandse agrarische sector. Dit bedrag wordt via het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 beschikbaar gesteld voor ontwikkelingen in de agrarische sector in Flevoland. Agrariërs en andere ondernemers in de sector kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, als ze een aanvraag indienen voor één van de maatregelen binnen het programma.

Om de sector te enthousiasmeren voor het derde POP-programma organiseert provincie Flevoland op 8 maart het POP3-festival. Met een gevarieerd programma wil de provincie de subsidieregelingen die in de lopende periode van 2014 tot 2022 worden opengesteld en de aan het programma gekoppelde thema’s onder de aandacht brengen. Het doel is om agrariërs en andere ondernemers uit de agro-foodketen te inspireren en aan te zetten tot ontwikkeling van innovatieve projecten, waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd vanuit de middelen in het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3).

De provincie doet dat niet alleen: circa 20 partnerorganisaties uit of gelieerd aan de agro-foodketen bieden samen met de provincie een inhoudelijk zeer volwaardig programma aan. Het festival, dat wordt gehouden bij Op d’n Akker in Nagele, biedt, naast informatie over de subsidieregelingen inspirerende presentaties, demonstraties van innovaties en praktijkvoorbeelden uit de Flevolandse agro-foodketen die aansluiten op de thematiek van het POP3-programma. Er is in het programma veel ruimte om te netwerken en in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de agrofoodsector duurzaam te ontwikkelen.

Zie voor meer informatie het programma en een overzicht van de presentaties en workshops op de website van de provincie Flevoland. Daar kan men zich tot en met 3 maart aanmelden.

bron: Provincie Flevoland, 16/02/17